X
تبلیغات
زولا

گروه مشاوره آماری راهبرد جهت

ü     اجرای پرسشنامه

ü     تجزیه و تحلیل داده ها

ü     آزمون فرضیه ها و

ü     تدوین فصول ۳ و ۴ پایان نامه های علوم اجتماعی و  مدیریت

با دانشجویان عزیز  اعلام همکاری می نماید.

هزینه تمام این عملیات 50% قیمت بازار می باشد.

جهت  اطلاعات بیشتر با شماره 09179253746 تماس بگیرید.