X
تبلیغات
زولا
 

کتاب " بابای دارا، بابای نادار" یکی از پرفروشترین کتابهای مدیریتی چند سال اخیر است .اجمال داستان به شرح ذیل است.

من دو بابا داشتم، یکی دارا و دیگری نادار. یکی بسیار درس خوانده و زیرک بود، مدرک دکترا داشت و دوره چهار ساله کارشناسی را دو ساله گذرانده بود. بابای دیگر هرگز نتوانسته بود کلاس هشتم  را هم به پایان برساند.

 

ادامه مطلب ...
اگر دنبال محلی مناسب برای ادامه‌ تحصیل می‌گردید، کارشناسان می‌گویند بهترین محل تحصیل دانشگاهی است که شما را به هدفتان می‌رساند ... حتی اگر از آن‌ها دور باشید.
سال‌هاست که تحصیل در دانشگاه‌های آنلاین در بین بسیاری از مردم رواج یافته است. تنها در ایالت متحده آمریکا بالغ بر...

ادامه مطلب ...

اگر شما از جمله افرادی باشید که جنس های پشت ویترین مغازه ها نظرتان را جلب می کند حتما کتاب هایی با پسون یک دقیقه ای نیز نظرتان را جلب می کند.مدیریت یک دقیقه ای/ معلم یک دقیقه ای/پدر یک دقیقه ای و ...

هدف من رد این نظریه یا تحمیل ایده ای خاص نیست بلکه کمک به تحلیل شما از تئوری است.قصد من این است که بیس علمی و فرایند شکل گیری یک تئوری را به شما یاد بدم. اونوقت خودتون راجع به نظریه هایی که می شنوید یا می خوانید قضاوت کنید.

ادامه مطلب ...

ارد بزرگ : اندیشمند و متفکر ایرانی که نظریه قاره کهن او شهرتی شگفت انگیز یافته
است او به صراحت از تبانی شرق و غرب برای بلعیدن حوزه فرهنگی مرکز جهان (
که ایران در قلب آنست) یاد کرده است نظریه او مبتنی بر سخن فردوسی است که
می گوید سلم و تور دو فرزند فریدون که یکی بر غرب و دیگری بر شرق جهان
حکومت می نمودند برای تصاحب این سرزمین ایرج حاکم منطقه قاره کهن (نامیست
که ارد بزرگ بر منطقه ای از کشمیر تا مدیترانه نهاده است ) را می کشند . و
او می گوید قاره کهن امروز توسط آسیا و اروپا بلعیده شده است . و چین با
شروع بحث جاده ابریشم بدنبال افکار استعماری است حال آنکه این جاده ، جاده
انتشار فرهنگ غنی ایران به شرق بوده است و نمونه آن افکار میترایزم و
شاهنامه فردوسی است که هر دو را با جعل اسامی از آن خود می دانند . نظریه
دیگر او کهکشان بزرگ اندیشه نام دارد که دقیقا نقطه عکس نظریه دهکده کوچک
جهانی است او با دلایل مستدل ثابت می کند جهان رو به انفجار اندیشه های
گوناگون است و پیش بینی می نماید بزودی تعداد سایت های اینترنتی به چندین
برابر جمعیت کره زمین برسند .

قــوانین مــورفی) مــجموعه ای از قوانین حاکم بر زندگی)

هر چیزی راکه میخواهید، نمیتوانید داشته باشید و آنچه را که دارید نمی خـواهیـد!'' قــوانین مــورفی مــجموعه ای از قوانین حاکم بر زندگی هستند کـه اکثر آنها از بدبینی نـشات گـرفتـه و جـنـبـه شوخی دارند امـا بسیاری از آنها نیز واقعیت هستند.
قوانین مورفی توسط شخصی بنام کاپیـتـان ادوارد مورفی مهندس نیروی هوایی، در سـال 1949 پـا بـه عـرصه حضور گذاشت. وی هنگامی که روی پروژه ای در نیـروی هـوایـی مشغول بررسی روند کار بود متوجه شد که تراسفورماتوربه صـورت نـادرسـتی سیم پیچی شده در مـورد تکنسین مربوطه چنین گفت:''اگر این تکنسین راهی باشه تا بتونه کـارشـو درسـت انـجـام نده، اون راهو پیدا میکنه.'' قـوانین
مورفی اکنون افزون بر هـزاران قانون می بـاشد کـه توسط افراد گوناگون در سراسر جهان گرد آمده و مـجـموعـه ای ازقـوانـیـن حـاکـم بر زنـدگی هسـتند کـه اکثر آنها از بدبینی نشات گرفته و جنبه شوخی دارند امـا بسـیاری از آنها نیزعینیت و واقعیت دارند. اکنون به برخی از این قوانین توجه کنید:

ادامه مطلب ...

این پیکار است که نامش زندگیست انچه لازم است توانایی است نه نیکی .غرور است نه تواضع. تدبیر است نه نوع دوستی. انچه اختلاف را فیصله میدهد و سرنوشت را تعیین میکند .قدرت است نه عدالت

ادامه مطلب ...